Artikelen door Joel Koolen

Welke contracten kan je herstructureren onder de WHOA?

Artikel 373 van het wetsvoorstel biedt in de eerste plaats de mogelijkheid om ook lopende overeenkomsten te herstructureren. Zowel de onderneming die wil herstructureren als de herstructureringsdeskundige (als die is aangewezen), hiervan gebruik maken. Bij deze bepaling kan het bijvoorbeeld gaan om een huur-/ of leaseovereenkomst die als een molensteen rond de nek van de […]

Voor wie is de WHOA bedoeld?

De WHOA is bedoeld voor bedrijven die hun schulden willen herstructureren. Vereist is dat de onderneming ’verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij insolvent zal raken’. De WHOA biedt de mogelijkheid om buiten faillissement in relatieve rust een akkoord tot stand te brengen. Daarmee kan negatieve publiciteit over de ontstane financiële […]

Aftrap werkgroep ‘WHOA en Waarderen’

In samenwerking met Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Universiteit Leiden vindt op 13 december de aftrap van een speciaal samengestelde werkgroep plaats. De werkgroep, bestaande uit specialisten van verschillende achtergronden, gaat op het bijzonder in op de verwachte waarderingsvraagstukken en mogelijke andere knelpunten die de WHOA met zich meebrengt.