Artikelen door

Tweede Kamer stemt in met WHOA

Dinsdag 26 mei heeft de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe faillissementswet. Deze wet biedt levensvatbare bedrijven de mogelijkheid schuldeisers via de rechter te dwingen om mee te werken aan een akkoord om de te hoge schuldenlast te verminderen. Een faillissement kan daarmee op structurele wijze voorkomen worden. Meer informatie over de werking van deze […]

Wapenen tegen de crisis #4 | Een faillissement kan worden voorkomen

Coronaregels voor kinderen worden per 11 mei a.s. versoepeld. Voor de hotelsector verandert er voorlopig niets. We mogen hopen dat de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) er komt. Deze wet kan ervoor zorgen dat hotelondernemingen die in de kern levensvatbaar zijn, hun schuldenlast kunnen verminderen. De rechter moet dan wel een dwangakkoord goedkeuren (homologeren). Dit […]

Wapenen tegen de crisis #3 | Een faillissement kan worden voorkomen

Deze blogreeks is geschreven voor Hospitality Management, het vakblad voor de hotellerie in Nederland en dé nieuwswebsite voor hotels. De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) die per 1 juli a.s. mogelijk van kracht wordt, kan ervoor zorgen dat hotelondernemingen, die in de kern levensvatbaar zijn, hun schuldenlast kunnen verminderen. Hiertoe moet de rechtbank een zogeheten dwangakkoord goedkeuren […]

Wapenen tegen de crisis #1 | Een faillissement kan worden voorkomen

Deze blogreeks is geschreven voor Hospitality Management, het vakblad voor de hotellerie in Nederland en dé nieuwswebsite voor hotels. In 2019 brak de Nederlandse hotelmarkt nog alle records. Nu hebben hotels massaal de deuren gesloten vanwege het coronavirus. Als dit maanden gaat duren, komen hotels onverminderd in zwaar weer. De NOW-regeling is slechts een tijdelijke […]

De rol van de OR bij de WHOA

Ook de binnen een onderneming ingestelde ondernemingsraad (“OR”) heeft een rol binnen het op 5 juli 2019 bij de Tweede Kamer ingediende Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”). Naast de schuldenaar, schuldeisers en aandeelhouders, kan ook de OR het initiatief nemen om een WHOA-akkoord tot stand te laten komen. De OR kan dit initiatief nemen door […]

Waarderingsaspecten in de WHOA

Om te kunnen beoordelen in hoeverre een onderneming levensvatbaar is na een financiële herstructurering middels de WHOA én of deze herstructurering recht gaat doen aan de positie van alle vermogensverschaffers van de onderneming in ‘distress’ (i.e., er is sprake van acuut continuïteitsgevaar), dient de waarde van de onderneming na herstructurering te worden afgezet tegen de […]

Waaraan dient een turnaround plan te voldoen onder de WHOA?

De WHOA is bedoeld voor bedrijven die in beginsel levensvatbaar zijn maar die door omstandigheden een te grote schuldenlast met zich meedragen. Op de vraag wat precies een levensvatbare onderneming is bestaat in de praktijk geen eenduidig antwoord. Winstgevende ondernemingen in turbulente sectoren kunnen snel niet meer levensvatbaar zijn, terwijl startups in de platformeconomie vaak […]