Ook de binnen een onderneming ingestelde ondernemingsraad (“OR”) heeft een rol binnen het op 5 juli 2019 bij de Tweede Kamer ingediende Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”). Naast de schuldenaar, schuldeisers en aandeelhouders, kan ook de OR het initiatief nemen om een WHOA-akkoord tot stand te laten komen. De OR kan dit initiatief nemen door bij de rechter een verzoek in te dienen tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. Deze herstructureringsdeskundige kan een voorstel voor een akkoord voorbereiden en het traject in gang zetten.

Nu het akkoord geen wijzigingen kan aanbrengen in verplichtingen van de schuldenaar tegenover zijn

werknemers, worden werknemers niet aangemerkt als stemgerechtigde schuldeisers bij de totstandkoming van een WHOA-akkoord. Toch vloeit uit reeds bestaande wetgeving voort dat de OR mogelijk bij het proces betrokken dient te worden. Op grond van artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt de OR in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over, onder andere, besluiten van de onderneming betreffende:

  • een ‘belangrijke inkrimping, uitbreiding of ander wijziging van de werkzaamheden van de onderneming’;
  • een ‘belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel verdeling van bevoegdheden van de onderneming’;
  • ‘het aantrekken van een belangrijk krediet ten behoeve van de onderneming’.

Vaak zal een het aanbieden van een WHOA-akkoord onderdeel uitmaken van een breder reorganisatietraject, waarbij naast een herstructurering van schulden ook de organisatie van de onderneming wordt gewijzigd. In dat geval dient de OR op grond van artikel 25 WOR in de gelegenheid te worden gesteld om daarover advies uit te brengen. Dit wordt ook benadrukt door artikel 375 lid 1 onder l Faillissementswet (nieuw).

Kortom, ook de OR heeft een rol bij de WHOA. Zo kan ook de OR het initiatief nemen om een WHOA-akkoord tot stand te laten komen. De OR is niet stemgerechtigd, maar dient mogelijk wel in de gelegenheid gesteld te worden om advies uit te brengen over het bredere reorganisatietraject waar een WHOA-akkoord onderdeel van uit kan maken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.