WHOA door Tweede Kamer

Op dinsdag 26 mei 2020 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe faillissementswet. Lees meer.

Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement

In 2014 is het wetsvoorstel continuïteit ondernemingen II geconsulteerd. Dit voorstel stelt een onderneming in financiële moeilijkheden in staat om een akkoord aan schuldeisers aan te bieden, om daarmee problematische schulden te herstructureren. Lees meer.

Chapter 11 – Bankruptcy Basics

Wet homologatie onderhands akkoord – Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code. Lees meer.

Wetgeving(svoorstel) nationaal en EU niveau op het terrein van preventieve herstructureringsstelsels

Voorontwerp Wet Continuiteit Ondernemingen II (2014)

Wetgeving(svoorstel) nationaal en EU niveau op het terrein van preventieve herstructureringsstelsels

Voorontwerp Wet Continuiteit Ondernemingen II (2014)

Wetgeving(svoorstel) nationaal en EU niveau op het terrein van preventieve herstructureringsstelsels

Voorontwerp Memorie van Toelichting (2014)

Wetgeving(svoorstel) nationaal en EU niveau op het terrein van preventieve herstructureringsstelsels

Voorontwerp Wet homoglogatie onderhands akkoord (2017)

Brieven van de Minister inzake het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht

Kamerbrief van de Minister van Veiligheid en Justitie, 28 november 2012 (Kamerstukken II 2012/13, 29 911, 74)

Brieven van de Minister inzake het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht

Kamerbrief van de Minister van Veiligheid en Justitie, 28 november 2012 (Kamerstukken II 2012/13, 29 911, 74)

Brieven van de Minister inzake het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht

Kamerbrief van de Minister van Veiligheid en Justitie, 27 juni 2013 (Kamerstukken II 2012/13, 33 695, 1)

Brieven van de Minister inzake het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht

Kamerbrief van de Minister van Veiligheid en Justitie, 9 augustus 2013 (Kamerstukken II2012/13, 33 695, 2)

Brieven van de Minister inzake het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht

Kamerbrief van de Minister van Veiligheid en Justitie, 18 december 2015 (Kamerstukken II 2015/16, 33 695, 10)

Brieven van de Minister inzake het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht

Kamerbrief van de Minister van Veiligheid en Justitie, 4 juli 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 33 695, 13)

Brieven van de Minister inzake het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht

Kamerbrief van de Minister van Veiligheid en Justitie, 4 juli 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 33 695, 13)

Brieven van de Minister inzake het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht

Kamerbrief van de Minister van Veiligheid en Justitie, 28 september 2017 (Kamerstukken II 2017/18, 33 695, 15)