Rechterlijke uitspraken

Eerste gehomologeerde WHOA-akkoord.

Lees meer

Rechterlijke uitspraken

Eerste afwijzing homologatie WHOA-akkoord op grond van onjuist informatie aan crediteuren en gebrek aan levensvatbaarheid onderneming.

Lees meer

Rechterlijke uitspraken

Artikel 42a Fw, whoa. Verstrekking krediet aan tuindersbedrijf om het bedrijf voort te kunnen zetten tijdens de voorbereiding van een akkoord. Rechtbank verleent machtiging ex artikel 42a.

Lees meer

Rechterlijke uitspraken

Artikel 378Fw, whoa. Verzoek om een tussentijdse beslissing, klassenindeling. Groep concurrente schuldeisers wordt op twee manieren ongelijk behandeld. Rechtbank is van oordeel dat voor die ongelijke behandeling een redelijke grond bestaat en dat de belanghebbende schuldeisers daardoor niet in hun belang worden geschaad.

Lees meer

Rechterlijke uitspraken

WHOA; afwijzing verzoek aanwijzing herstructureringsdeskundige ex art. 371 Fw; niet in staat lopende verplichtingen te voldoen; taak en kwalificatie herstructureringsdeskundige; gebrek aan belang.

Lees meer

Rechterlijke uitspraken

WHOA. Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Homologatie akkoord. “Vergeten” schuldeiser staat in dit geval niet aan homologatie in de weg na alsnog sluiten vergelijkbare overeenkomst met die schuldeiser, waardoor geen ongelijke behandeling van schuldeisers plaatsvindt.

Lees meer

Rechterlijke uitspraken

WHOA. Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Toewijzing verzoek afkoelingsperiode.

Lees meer

Rechterlijke uitspraken

WHOA zaak. Beschikking tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige op verzoek van de schuldenaar.

Lees meer

Rechterlijke uitspraken

Afwijzing vordering als gevolg succesvol WHOA-akkoord.

Lees meer

Rechterlijke uitspraken

Toewijzing herstructureringsdeskundige.

Lees meer

Rechterlijke uitspraken

Verzoek om machtiging tot het verrichten van een rechtshandeling op grond van art. 42a Fw.

Lees meer

Rechterljke uitspraken

Afwijzing verzoek herstructureringsdeskundige op de grond dat er geen sprake is van een zelfstandige onderneming die moet worden afgewikkeld. Daarnaast zijn voorgestelde herstructureringsdeskundigen niet onafhankelijk.

Lees meer

Rechterlijke uitspraken

Aanwijzing herstructureringsdeskundige ex art. 371 Fw.

Lees meer

Rechterlijke uitspraken

Afkondiging afkoelingsperiode, afwijzing beslag op auto’s, opheffing beslag op roerende zaken, aanwijzing observator.

Lees meer

Rechterlijke uitspraken

Heffing griffierecht mbt verzoek tot afwijzing homologatie akkoord (WHOA). Verzet ex artikel 29 Wgbz.

Lees meer

Rechterlijke uitspraken

Voornemen tot benoeming observator in WHOA-procedure, tussenbeschikking”. Met als tagwords in ieder geval “WHOA”, “Wet homologatie onderhands akkoord” en “observator.
Lees meer

Rechterlijke uitspraken

De eerste WHOA-uitspraak is een feit. De rechtbank Den Haag staat een verzochte afkoelingsperiode toe.
Lees meer

Rechterlijke uitspraken

De rechtbank Noord-Nederland wijst de eerste herstructureringsdeskundige toe in een WHOA-procedure.
Lees meer

Rechterlijke uitspraken

De eerste observator wordt aangewezen door de Rechtbank Amsterdam.
Lees meer

Rechterlijke uitspraken

De positie van de pandhouder komt in deze uitspraak verder aan bod. De rechtbank bepaalt dat deze pandhouder niet beperkt wordt door de afkoelingsperiode.
Lees meer

Rechterlijke uitspraken

De onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de herstructureringsdeskundige wordt in twijfel getrokken door de rechtbank, maar leidt niet tot een afwijzing van het verzoek om de betreffende persoon aan te stellen als herstructureringsdeskundige.
Lees meer

Rechterlijke uitspraken

De onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de herstructureringsdeskundige wordt in twijfel getrokken door de rechtbank en leidt ertoe dat de herstructureringsdeskundige niet wordt benoemd.
Lees meer

Rechterlijke uitspraken

Er bestaat een openbare en besloten procedure. In deze uitspraak oordeelt de rechter voor het eerst over een openbare procedure.
Lees meer

Rechterlijke uitspraken

De verzoeker wordt niet-ontvankelijk verklaard in het verzoek tot het gelasten van een afkoelingsperiode.
Lees meer