Webinars over de WHOA

In het voorjaar van 2021 organiseerde act Fort Advocaten een vijftal korte webinars voor makelaars, accountants, hotelondernemingen, vastgoedbeleggers en – investeerders en retailers, specifiek toegespitst op de doelgroep. Naast een introductie op de WHOA bespraken onze advocaten hoe de verschillende doelgroepen in aanraking kunnen komen met de WHOA inclusief een korte casus.

Heeft u interesse in de presentatie of videoregistratie van één van deze webinars, stuurt u dan een e-mail naar derk.vangeel@actlegal-fort.com. We sturen u de link graag toe.

SUCCESVOLLE 1E BIJEENKOMST WERKGROEP

Op 13 december 2018 vond de eerste bijeenkomst plaats van de “Werkgroep WHOA”.
Er kan worden teruggekeken op een dynamische en inhoudelijk zeer interessante discussiesessie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Vertegenwoordigers namens verschillende stakeholdergroepen waren aanwezig:

 • NiRV: de beroepsgroep van waarderingsdeskundigen
 • ReCoFa; het landelijk overlegorgaan van rechters-commissaris in faillissementen en surseances
 • VVCM: de Vereniging voor Credit Management
 • NVB: Nederlandse Vereniging van Banken
 • NVP: Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen
 • Ministerie van Financiën/Belastingdienst
 • TMA: de vereniging voor turnaround professionals

Doel is om het komend jaar een aantal bijeenkomsten te beleggen om daarmee te komen tot best practices die professionals in de herstructureringspraktijk kunnen toepassen in het kader van WHOA, resulterend in een effectief uitgewerkte regeling, zodat de WHOA uiteindelijk in de praktijk optimaal kan worden ingezet als reorganisatiemiddel.

Tijdens de sessie zijn verschillende onderwerpen/vraagstukken aan de orde gekomen (niet-limitatief):

 • Noodzakelijke voorspelbaarheid van gedrag van stakeholders,  mogelijk met behulp van best practices en richtlijnen;
 • Het belang van toetsbare turnaroundplannen als basis voor voorgestelde akkoorden binnen klassen van crediteuren, mogelijk middels een raamwerk voor “WHOA-turnaroundplannen”;
 • Noodzaak van kaders voor het toetsen van de ‘redelijkheid’ van voorgestelde akkoorden met verschillende klassen crediteuren;
 • Noodzaak tot inzichtelijkheid van rendementsverwachtingen, toekomstig waardeverloop, de waardering van de onderneming going concern vs liquidatiewaarde, voor- en na een WHOA-akkoord.

Afgesproken is dat in 2019 samen gewerkt gaat worden aan de best practices en praktische richtlijnen. WBRT en Universiteit Leiden nemen het initiatief tot nadere uitwerkingen en een voorstel voor een volgende bijeenkomst.

De Werkgroep WHOA is een initiatief van WBRT, het onafhankelijke informatieplatform over WHOA  (www.wbrt.nl) en de Universiteit Leiden (www.universiteitleiden.nl).