Welke contracten kan je herstructureren onder de WHOA?

Artikel 373 van het wetsvoorstel biedt in de eerste plaats de mogelijkheid om ook lopende overeenkomsten te herstructureren. Zowel de onderneming die wil herstructureren als de herstructureringsdeskundige (als die is aangewezen), hiervan gebruik…

Voor wie is de WHOA bedoeld?

De WHOA is bedoeld voor bedrijven die hun schulden willen herstructureren. Vereist is dat de onderneming ’verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij insolvent zal raken’. De WHOA biedt de mogelijkheid om buiten…

Wet homologatie onderhands akkoord naar de Tweede Kamer

Na een lang voortraject is het voorstel voor de WHOA op 8 juli 2019 door de Raad van State bij de Tweede Kamer ingediend. Op deze pagina is het volledige advies en een samenvatting van de Raad van State terug te vinden. Het is nog niet bekend…

Aftrap werkgroep 'WHOA en Waarderen'

In samenwerking met Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Universiteit Leiden vindt op 13 december de aftrap van een speciaal samengestelde werkgroep plaats. De werkgroep, bestaande uit specialisten van verschillende…
Absolute Priority Rule

Naar een flexibeler ‘Absolute Priority Rule’?

Het wetsvoorstel voor de WHOA kent een zogenaamde Absolute Priority Rule (APR). De APR staat in artikel 381 lid 4 van het wetsvoorstel. In een eerdere versie van het wetsvoorstel ontbrak deze regel en dat stuitte op kritiek, omdat zonder deze…
Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Wet Homologatie Onderhands Akkoord een aardverschuiving voor schuldeisers

rBedrijven in financieel zwaar weer moeten meer kans krijgen succesvol te reorganiseren, aldus de Nederlandse wetgever. Naar het voorbeeld van onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk verscheen op 5 september 2017 het voorstel…
rechters in de whoa

Rol van (insolventie)rechters in de WHOA

Rol van (insolventie)rechters in de WHOA In het voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (‘WHOA’) speelt de (insolventie)rechter een centrale rol in geschilbeslechting (tussen schuldenaar, schuldeisers…
turnaround plan

Een turnaround met de WHOA

Een turnaround met de WHOA Voor werkelijke levensvatbaarheid is naast financiële herstructurering ook (en met name) herstructurering van bedrijfsactiviteiten nodig. WBRT merkt op dat het voorontwerp WHOA zich met name richt op financiële…
waarderingskwesties en waarderingsrichtlijnen

Waarderingskwesties bij de WHOA

Waarderingskwesties bij de WHOA Artikel 374 lid 1 sub c van het voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (‘WHOA’) refereert aan de te verwachten waarde van de activa en de activiteiten van de schuldenaar…