Aftrap werkgroep 'WHOA en Waarderen'

In samenwerking met Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Universiteit Leiden vindt op 13 december de aftrap van een speciaal samengestelde werkgroep plaats. De werkgroep, bestaande uit specialisten van verschillende…
Absolute Priority Rule

Naar een flexibeler ‘Absolute Priority Rule’?

Het wetsvoorstel voor de WHOA kent een zogenaamde Absolute Priority Rule (APR). De APR staat in artikel 381 lid 4 van het wetsvoorstel. In een eerdere versie van het wetsvoorstel ontbrak deze regel en dat stuitte op kritiek, omdat zonder deze…
Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Wet Homologatie Onderhands Akkoord een aardverschuiving voor schuldeisers

rBedrijven in financieel zwaar weer moeten meer kans krijgen succesvol te reorganiseren, aldus de Nederlandse wetgever. Naar het voorbeeld van onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk verscheen op 5 september 2017 het voorstel…
rechters in de whoa

Rol van (insolventie)rechters in de WHOA

Rol van (insolventie)rechters in de WHOA In het voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (‘WHOA’) speelt de (insolventie)rechter een centrale rol in geschilbeslechting (tussen schuldenaar, schuldeisers…
turnaround plan

Een turnaround met de WHOA

Een turnaround met de WHOA Voor werkelijke levensvatbaarheid is naast financiële herstructurering ook (en met name) herstructurering van bedrijfsactiviteiten nodig. WBRT merkt op dat het voorontwerp WHOA zich met name richt op financiële…
waarderingskwesties en waarderingsrichtlijnen

Waarderingskwesties bij de WHOA

Waarderingskwesties bij de WHOA Artikel 374 lid 1 sub c van het voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (‘WHOA’) refereert aan de te verwachten waarde van de activa en de activiteiten van de schuldenaar…
oneigenlijk gebruik

De WHOA en risico op oneigenlijk gebruik

De WHOA en risico op oneigenlijk gebruik Met de Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (‘WHOA’) wordt toegekomen aan de vraag naar meer herstructureringsmogelijkheden voor ondernemingen in zwaar weer. Tegelijkertijd…

Versterking vertrouwen tussen stakeholders

Het voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (‘WHOA’) beoogt met een snelle doorlooptijd en een doelgericht traject een (kosten)efficiënte procedure te bieden voor sanering van de schuldenlast van…

Van informele reorganisatie naar de WHOA

Ondernemingen komen vrijwel nooit van de een op andere dag in de problemen. Veelal heeft al een langdurig proces van business failure drift plaatsgevonden, ook wanneer men van de voorgestelde Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming…