Wapenen tegen de crisis #4 | Een faillissement kan worden voorkomen

Coronaregels voor kinderen worden per 11 mei a.s. versoepeld. Voor de hotelsector verandert er voorlopig niets. We mogen hopen dat de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) er komt. Deze wet kan ervoor zorgen dat hotelondernemingen die in…

Wapenen tegen de crisis #3 | Een faillissement kan worden voorkomen

Deze blogreeks is geschreven voor Hospitality Management, het vakblad voor de hotellerie in Nederland en dé nieuwswebsite voor hotels. De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) die per 1 juli a.s. mogelijk van kracht wordt, kan ervoor…

WAPENEN TEGEN DE CRISIS #2 | EEN FAILLISSEMENT KAN WORDEN VOORKOMEN

Deze blogreeks is geschreven voor Hospitality Management, het vakblad voor de hotellerie in Nederland en dé nieuwswebsite voor hotels. Weinig hoteliers weten dat er momenteel een nieuwe wet bij de Tweede Kamer in behandeling is – de…

Wapenen tegen de crisis #1 | Een faillissement kan worden voorkomen

Deze blogreeks is geschreven voor Hospitality Management, het vakblad voor de hotellerie in Nederland en dé nieuwswebsite voor hotels. In 2019 brak de Nederlandse hotelmarkt nog alle records. Nu hebben hotels massaal de deuren gesloten…

Waarderingsaspecten in de WHOA

Om te kunnen beoordelen in hoeverre een onderneming levensvatbaar is na een financiële herstructurering middels de WHOA én of deze herstructurering recht gaat doen aan de positie van alle vermogensverschaffers van de onderneming in ‘distress’…

Waaraan dient een turnaround plan te voldoen onder de WHOA?

De WHOA is bedoeld voor bedrijven die in beginsel levensvatbaar zijn maar die door omstandigheden een te grote schuldenlast met zich meedragen. Op de vraag wat precies een levensvatbare onderneming is bestaat in de praktijk geen eenduidig antwoord.…

WHOA; wie kan het initiatief nemen?

Op 5 juli 2019 is het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”) bij de Tweede Kamer ingediend. Deze wet voorziet in een regeling op basis waarvan de rechtbank kan overgaan tot homologatie van een onderhands akkoord betreffende…

Wanneer is het voorstel aanvaard?

Als alle klassen met het akkoord hebben ingestemd en de besluitvorming zuiver is geweest (dat wil zeggen dat geen sprake is van één van de afwijzingsgronden opgenomen in artikel 384, tweede lid), mag ervan worden uitgegaan dat het akkoord…