OVER DE WHOA – (WET HOMOLOGATIE ONDERHANDS AKKOORD)

Op 5 september 2017 is door het Ministerie van Justitie en Veiligheid het voorontwerp WHOA gepresenteerd. Dit voorstel is een wijziging van het in 2014 gepresenteerde WCO II-voorstel. Inmiddels is de WHOA door zowel de Tweede- als Eerste Kamer aangenomen en is de verwachting dat de wet binnen afzienbare tijd in werking treedt. De WHOA biedt de mogelijkheid dat voor ondernemingen in financiële moeilijkheden, en op initiatief van de schuldenaar of schuldeisers, een akkoord wordt aangeboden om de schulden te saneren en herstructureren.

De rechtbank kan een akkoord goedkeuren (homologeren), waarmee het bindend wordt voor alle betrokken schuldeisers, aandeelhouders en de schuldenaar. Het akkoord wordt aangeboden door de schuldenaar zelf of (in specifieke gevallen) door een door de rechtbank benoemde deskundige. Met het akkoord wordt beoogd dat de levensvatbaarheid van een onderneming verbetert en een faillissement wordt voorkomen.

HET WETSVOORSTEL HOMOLOGATIE ONDERHANDS AKKOORD

tk-wvs-homologatie-onderhands-akkoord (2)