OVER DE WHOA – (WET HOMOLOGATIE ONDERHANDS AKKOORD)

OP 1 januari 2021 is de WHOA in werking getreden. De wet biedt de mogelijkheid dat voor ondernemingen in financiële moeilijkheden, en op initiatief van de schuldenaar of schuldeisers, een akkoord wordt aangeboden om de schulden te saneren en herstructureren.

De rechtbank kan een akkoord goedkeuren (homologeren), waarmee het bindend wordt voor alle betrokken schuldeisers, aandeelhouders en de schuldenaar. Het akkoord wordt aangeboden door de schuldenaar zelf of (in specifieke gevallen) door een door de rechtbank benoemde deskundige. Met het akkoord wordt beoogd dat de levensvatbaarheid van een onderneming verbetert en een faillissement wordt voorkomen.

WETTEKST HOMOLOGATIE ONDERHANDS AKKOORD

tk-wvs-homologatie-onderhands-akkoord (2)